Exjobb inom lättkonstruktioner:

Utveckling av eye-tracker – design, konstruktion och produktionsanpassning av monitor i kolfiberkomposit och lättmetall med inbyggd blickfångningsutrustning – från idé till produkt

 

 

Sammanfattning:

Projektet syftade till att utifrån en existerande eye-tracker (en monitor med inbyggd blickfångningsutrustning) ta fram en helt ny modell avseende alla mekaniska delar med målsättning att uppnå låg vikt, en ändamålsenlig attraktiv design, en hög flexibilitet och transportbarhet.

 

Eye-trackern utvecklades från idé till färdig produkt genom följande aktiviteter: industridesign, konstruktion, utvärdering av material, produktionsmetoder och lämpliga legotillverkare och slutligen framtagning av prototyper och en nollserie hos valda legotillverkare.

 

Den konstruerade eye-trackern har ett bakstycke i kolfiberkomposit, ett framstycke i fräst aluminium och ett unikt flexibelt fotsystem som tillåter mycket stor vinkeländring och som enkelt fälls in vid transport. Produktionsmetoderna och legotillverkarna för alla eye-trackerns mekaniska delar är valda utifrån den planerade seriestorleken, de uppställda kraven och med syfte att uppnå tillräcklig flexibilitet.

 

Eye-trackern har låg vikt (halva i förhållande till äldre modellen) en uppdaterad väl mottagen design och har officiellt funnits i Tobii:s sortiment sedan sommaren 2006.

 

Dokument:

Presentation [PDF-format, 2,8MB]

Rapport  [PDF-version 6,5 MB, 112 sidor, A4]

 

 


Uppdaterad: 080508

Av: Lars Viebke